ก่อนจะจบคำอวยพรให้โรงเรียนและคุณครูทุกคน โรงเรียนเทศบาล3(ยมราชสามัคคี)

ผมขอให้โรงเรียนมีความสุกความเจริญขอให้โรงเรียนกาวหน้ายิ่งกว่าเดิม  ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งเรียน

จบทุกคน และให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียน และตั้งใจเรียนทุกวิชาไม่ให้ ติด ร หรือ ติด 0

รักษาความสะอาดในโรงเรียน ให้น่าอยู่ ขึน ไป  ขึน ไป   ขึน ไป    ขึน ไป   ขึน ไป 

ขอให้คุณครูสุขภาพ แข็งแรง ไม่ โรดภัย ไข้เจ็บ 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s